XORTI Profesjonalna obsługa stacji demontażu pojazdów

Jesteśmy firmą, która od 2005r. tj. od momentu powstania Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zajmuje się kompleksową obsługą stacji demontażu pojazdów w zakresie prowadzenia rzetelnej dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska. Olbrzymie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego klienta sprawia iż oferowana obsługa stoi na najwyższym poziomie. Owocem naszych starań jest stale rosnąca liczba podmiotów dla których pozyskaliśmy dofinansowania z NFOŚiGW na działalność Stacji Demontażu Pojazdów – 100% skuteczności dofinansowania !. Obecnie obsługujemy kilkadziesiąt stacji demontażu na terenie całego kraju w zakresie dokumentacji środowiskowych.

Czy warto ryzykować utratą dofinansowania bądź wysokimi karami za błędy w prowadzeniu stacji demontażu pojazdów ?
Już dziś podpisz z nami umowę.

W ramach kompleksowej obsługi pomagamy w:
- sporządzaniu rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji
- pomoc przy składaniu wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW – 100% sku teczność
- prowadzeniu ewidencji odpadów
- przygotowywaniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
- rozwiązywaniu indywidualnych problemów formalno-prawnych napotkanych podczas prowadzenia działalności.

W celu otrzymania
więcej informacji
na temat współpracy
prosimy o kontakt:

Izabela Kulesza
604 62 62 84
511 333 996
biuro@xorti.pl